Új jelszó kérése
Nem találod? Írj nekünk!
Hírlevél
Átvételi lehetőségek

Spórold meg a kiszállítás árát, és rendelj legalább 5 000 Ft értékben!


Pick Pack Pont: 590 FtPick Pack Pont logó

Ingyenes, ha rendelésed értéke eléri az 5 000 Ft-ot.


FoxPost: 590 FtFoxPost logó

Ingyenes, ha rendelésed értéke eléri az 5 000 Ft-ot.


PostaPont: 690 FtPostaPont logó

Ingyenes, ha rendelésed értéke eléri az 5 000 Ft-ot.


Futár: 890 FtSprinter logó

Ingyenes, ha rendelésed értéke eléri a 6 000 Ft-ot.


Külföldre postai úton: 1 490 FtKülföldi posta logó

Ingyenes, ha rendelésed értéke eléri a 10 000 Ft-ot.


Részletek »

TOP termékek
Termékajánló
Fizetési megoldás

Általános szerződési feltételek | Adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezetés

Üdvözöljük a Lakos Péter e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett internetes weboldalon. Jelen Általános szerződési feltételek (röviden: ÁSzF) tartalmazza a www.Lucet.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termékértékesítési szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó, vagyis Ön) általi használatának feltételeit.

Jelen Általános szerződési feltételeket a Szolgáltató valamennyi és a Webáruházban elérhető és megvásárolható árucikkének a Webáruházban történő megvásárlására alkalmazni kell.

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános szerződési feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.

Felhasználó a Webáruház használatával és/vagy a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános szerződési feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja.

2. Szolgáltató

 • Neve: Lakos Péter e.v.
 • Székhelye és levelezési címe: Magyarország, Budapest, XIII. kerület, Tahi utca 64. 2. emelet 1.
 • Nyilvántartási száma: 51651161
 • Adószáma: 68371706-2-41
 • Közösségi adószáma: HU 68371706
 • Számlavezető pénzintézete: CIB Bank Zrt.
 • Számlaszáma: 10700732-70375381-51100005
 • IBAN számlaszáma: HU38 1070 0732 7037 5381 5110 0005
 • e-Mail címe: kapcsolat@lucet.hu
 • Telefonszáma: +36 20 33 53 687
 • Tárhely szolgáltatója: Unas Online Kft.
 • Tárhely szolgáltatójának székhelye: Magyarország, Sopron, 9400, Major köz 2. I/15.
 • Tárhely szolgáltatójának e-mail címe: unas@unas.hu
 • Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-125573/2017

3. Webáruház használatának feltételei

3.1. Felelősség

A Felhasználó a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy aa Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért, és hogy a Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Felhasználó által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni, és ezekért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Webáruházon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

3.2. Szerzői jogok

A Webáruház teljes egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webáruház tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSzF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSzF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.Lucet.hu, www.Lucet.co.uk domainnevekre, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

4. Webáruházban történő vásárlás

4.1. Webáruházban történő vásárlás (szerződéskötés) folyamata

Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció. Regisztráció nélkül is le tudja adni megrendelését a Szolgáltatónak a kiválasztott termékekre.

A Webáruház termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználó számára. A Webáruházban a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban vásárolható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a Webáruház kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában levő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt levő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére kattintva érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A Webáruházban lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra kattintva folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető bárki számára, regisztráció nélkül és a vásárlásnak sem feltétele az érvényes regisztráció. A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia a Szolgáltató részére: e-mail cím, jelszó, telefonszám, név, számlázási cím, valamint, ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a Webáruházban tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését a kapcsolat@lucet.hu e-mail címen kérheti a Szolgáltatótól. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A regisztráció során megadott hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a Webáruházban új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a Webáruházban, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a Webáruházban, illetve megrendelésben megadott e-mail címre kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, akkor azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

4.1.1. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a Profil menüpont segítségével a saját fiókjában, akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a Kosár oldalon a Mennyiség megadására szolgáló beviteli mezőben megjelenő szám átírásával, vagy a jobbra mellette megjelenő kuka szimbolummal ellátott Törlés felirattal ellátott gombra történő kattintással. Adatbeviteli hibának minősül például egy tévesen megadott mennyiség, egy nem kívánt termék elhelyezése a kosárban, a regisztráció vagy vásárlás során megadotti adatok elírása, stb.

4.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus e-mail formájában legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó részére. E visszaigazoló e-mail az Szolgáltató részéről az Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre az Szolgáltató és Felhasználó között. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit. Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg az eOptikatól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha a Felhasználó rendelését már elküldte Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül jeleznie kell Szolgáltató felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

4.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

Felhasználó megrendelése elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

4.3. A szerződés iktatása

A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, viszont elfogadja a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület által írt Etikai kódexet.

Szolgáltató fenntartja a jogot Felhasználó rendelésének törlésére, amennyiben a megrendelt termékeket a Szolgáltató által definiált, és Felhasználó számára ismertetett határidőn belül nem veszik át.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy – saját elbírálása alapján – ne minden rendelést szolgáljon ki.

4.4. Termék vételára

A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon magyar forintban (Ft-ban vagy HUF-ban) került feltüntetésre. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás díjairól jelen Általános szerződési feltételek 4.7. pontjában tájékozódhat.

4.5. Számla

Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, melyet a megrendelt termékek kiküldése előtt elektronikusan és/vagy kiküldéskor papírra kinyomtatott formában bocsátja Felhasználó rendelkezésére valamennyi termék átadásakor.

4.6. Fizetés

Szolgáltató alábbi fizetési módokat biztosítja Felhasználó számára magyar forinttal elküldött megrendelésének kifizetésére:

4.6.1. Itt és most, online! (bankkártya)

Szolgáltató lehetőséget ad arra, hogy a Felhasználó által a Szolgáltatónak elküldött megrendeléséből eredő fizetési kötelezettségét elektronikusan bankkártyával teljesíteni tudja valamennyi általa megrendelt termék átvétele előtt, rögtön a rendelés ellküldése után úgy, hogy átirányítja Felhasználót a Barion Payment Zrt. internetes oldalára.

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Felhasználó bankkártya adatait Szolgáltató nem nem kapja meg, és nem tárolja.

4.6.2. Majd a csomagponton! (készpénz/bankkártya)

Szolgáltató lehetőséget ad arra, hogy a Felhasználó által a Szolgáltatónak elküldött megrendelésében kiválasztott Pick Pack Pont és PostaPont típusú átvevőhelyek bármelyikén készpénzzel, illetve némelyikén bankkártyával is teljesíteni tudja fizetési kötelezettségét valamennyi általa megrendelt termék átvételekor.

4.6.3. Majd a csomagautomatában! (bankkártya)

Szolgáltató lehetőséget ad arra, hogy Felhasználó által a Szolgáltatónak elküldött megrendelésében kiválasztott FoxPost és PostaPont típusú csomagautomatás átvevőhelyek bármelyikén készpénzzel teljesíteni tudja fizetési kötelezettségét valamennyi általa megrendelt termék átvételekor.

4.6.4. Majd a futárnak! (készpénz)

Szolgáltató lehetőséget ad arra, hogy a Felhasználó által a Szolgáltatónak elküldött megrendelésében tetszőlegesen megadott magyarországi címen készpénzzel teljesíteni tudja fizetési kötelezettségét valamennyi általa megrendelt termék átvételekor.

4.7. Átvételi lehetőségek

4.7.1. FoxPost csomagautomata - Több mint 60 helyen!

Szolgáltató lehetőséget ad arra, hogy Felhasználó az általa Szolgáltatónak elküldött megrendelésében megadott FoxPost csomagautomata típusú átvevőhelyek egyikén vegye át valamennyi megrendelt termékét.

Felhasználó kizárólag a Webáruház által kínált címlistából választhat átvevőhelyet.

Amennyiben a Felhasználó által megrendelni kívánt valamennyi termék áfával növelt összértéke nem haladja meg az 5 000 Ft-ot, úgy megrendelését 590 Ft szállítási díj terheli, ellenben Szolgáltató átvállalja a megrendelés szállításának költségeit.

Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót, amikor útnak indítja a megrendelésben található valamennyi terméket a Felhasználó által választott címre. Ettől a pillanattól Felhasználó direkt kapcsolatot kezdeményezhet és érdeklődhet a megrendelés kiszállítását végző FoxPost Zrt. vevőszolgálatán, annak munkaidejében a +36 1 999 0 369 telefonszámon vagy info@foxpost.hu e-mail címen valamennyi megrendelt termék átvevőhelyre történő kiérkezésének időpontjáról.

Felhasználó vállalja, hogy a megrendelésében megjelölt átvevőhelyre történő kiérkezéstől számított 3 munkanapon belül átveszi valamennyi megrendelt terméket.

4.7.2. Pick Pack Pont - Több mint 700 helyen!

Szolgáltató lehetőséget ad arra, hogy Felhasználó az általa Szolgáltatónak elküldött megrendelésében megadott <ä href="http://www.pickpackpont.hu/">Pick Pack Pont típusú átvevőhelyek egyikén vegye át valamennyi megrendelt termékét.

Felhasználó kizárólag a Webáruház által kínált címlistából választhat átvevőhelyet.

Amennyiben a Felhasználó által megrendelni kívánt valamennyi termék áfával növelt összértéke nem haladja meg az 5 000 Ft-ot, úgy megrendelését 590 Ft szállítási díj terheli, ellenben Szolgáltató átvállalja a megrendelés szállításának költségeit.

Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót, amikor útnak indítja a megrendelésben található valamennyi terméket a Felhasználó által választott címre. Ettől a pillanattól Felhasználó direkt kapcsolatot kezdeményezhet és érdeklődhet a megrendelés kiszállítását végző Sprinter Futárszolgálat Kft. vevőszolgálatán, annak munkaidejében a +36 1 803 63 00 telefonszámon vagy pickpackpont@sprinter.hu e-mail címen valamennyi megrendelt termék átvevőhelyre történő kiérkezésének időpontjáról.

Felhasználó vállalja, hogy a megrendelésében megjelölt átvevőhelyre történő kiérkezéstől számított 5 munkanapon belül átveszi valamennyi megrendelt terméket.

4.7.3. PostPont - Több mint 3 000 helyen!

Szolgáltató lehetőséget ad arra, hogy Felhasználó az általa Szolgáltatónak elküldött megrendelésében megadott PostaPont típusú (esetenként csomagautomatás) átvevőhelyek egyikén vegye át valamennyi megrendelt termékét.

Felhasználó kizárólag a Webáruház által kínált címlistából választhat átvevőhelyet.

Amennyiben a Felhasználó által megrendelni kívánt valamennyi termék áfával növelt összértéke nem haladja meg az 5 000 Ft-ot, úgy megrendelését 690 Ft szállítási díj terheli, ellenben Szolgáltató átvállalja a megrendelés szállításának költségeit.

Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót, amikor útnak indítja a megrendelésben található valamennyi terméket a Felhasználó által választott címre. Ettől a pillanattól Felhasználó direkt kapcsolatot kezdeményezhet és érdeklődhet a megrendelés kiszállítását végző Magyar Posta Zrt. vevőszolgálatán, annak munkaidejében a +36 1 767 82 82 telefonszámon vagy ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail címen valamennyi megrendelt termék átvevőhelyre történő kiérkezésének időpontjáról.

Felhasználó vállalja, hogy a megrendelésében megjelölt átvevőhelyre történő kiérkezéstől számított 5 munkanapon belül átveszi valamennyi megrendelt terméket.

4.7.4. Futár – Bármilyen magyarországi címre!

Szolgáltató lehetőséget ad arra, hogy Felhasználó az általa Szolgáltatónak elküldött megrendelésében tetszőlegesen megadott magyarországi címen a Sprinter Futárszolgálat által kézbesítve vegye át valamennyi megrendelt termékét.

Felhasználó megrendelésében megadhatja lakcímét, munkahelyének címét, vagy bármilyen más létező magyarországi címet, ahol vállalni tudja az átvételt.

Amennyiben a Felhasználó által megrendelni kívánt valamennyi termék áfával növelt összértéke nem haladja meg az 6 000 Ft-ot, úgy megrendelését 890 Ft szállítási díj terheli, ellenben Szolgáltató átvállalja a megrendelés szállításának költségeit.

Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót, amikor útnak indítja a megrendelésben található valamennyi terméket a Felhasználó által választott címre. Ettől a pillanattól Felhasználó direkt kapcsolatot kezdeményezhet és érdeklődhet a megrendelés kiszállítását végző Sprinter Futárszolgálat Kft. vevőszolgálatán, annak munkaidejében a +36 1 347 3000 telefonszámon vagy info@sprinter.hu e-mail címen valamennyi megrendelt termék szállítási címre történő kiérkezésének időpontjáról.

Felhasználó vállalja, hogy a megrendelésében megadott szállítási címen átveszi valamennyi megrendelt terméket. Ha az első kézbesítési kísérlet időpontjában Felhasználó nem tartózkodott a megrendelésben megjelölt szállítási címen, akkor Szolgáltató alvállalkozója értesítést hagy, amin meghagyja elérhetőségeit a Felhasználóval történő időpont egyeztetés céljából, és azt is ráírja az értesítőre, hogy mikor kísérli meg újra a kézbesítést.

4.7.5. Külföldre postai úton – Bármely országba!

Szolgáltató lehetőséget ad arra, hogy Felhasználó az általa Szolgáltatónak elküldött megrendelésében tetszőlegesen megadott NEM magyarországi címen vegye át valamennyi megrendelt termékét.

Felhasználó megrendelésében megadhatja lakcímét, munkahelyének címét, vagy bármilyen más létező NEM magyarországi címet, ahol vállalni tudja az átvételt.

Amennyiben a Felhasználó által megrendelni kívánt valamennyi termék áfával növelt összértéke nem haladja meg az 10 000 Ft-ot, úgy megrendelését 1 490 Ft szállítási díj terheli, ellenben Szolgáltató átvállalja a megrendelés szállításának költségeit.

Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót, amikor útnak indítja a megrendelésben található valamennyi terméket a Felhasználó által választott címre. Felhasználó direkt kapcsolatot kezdeményezhet és érdeklődhet a megrendelés kiszállításáról a kapcsolat@lucet.hu e-mail címen valamennyi megrendelt termék szállítási címre történő kiérkezésének időpontjáról.

Felhasználó vállalja, hogy a megrendelésében megadott szállítási címen átveszi valamennyi megrendelt terméket. Ha az első kézbesítési kísérlet alkalmával nem történt meg az átvétel, akkor Szolgáltató alvállalkozója, vagyis a helyi postahivatal munkatársa értesítést hagy a Felhasználó postaládájában, amin megjelöli, hogy melyik az a postahivatal, ahol Felhasználó 10 munkanapon belül még átveheti valamennyi megrendelt terméket. Szolgáltató alvállalkozója nem kísérli meg újból a kézbesítést.

4.8. Átvétel

Felhasználó átvételkor köteles megvizsgálni, hogy valamennyi termék sérülésmentes-e:

 • Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.
 • Amennyiben átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc (30) napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

Amennyiben a Felhasználó által megrendelt valamennyi termék átvétele nem teljesül az X. pontban leírt határidőn belül, úgy valamennyi termék visszakerül Szolgáltató székhelyére.

Felhasználó kérheti, hogy valamennyi megrendelt terméket küldje ki újra Szolgáltató a Felhasználó által megjelölt szállítási címre, és Szolgáltató dönthet arról, hogy vállalja-e az újbóli kiküldést. Szolgáltató minden esetben önállóan és szabadon dönthet arról, hogy teljesíti-e Felhasználó újraküldési kérését.

 • Ha az átvétel a Felhasználónak nem felróható okok miatt hiúsult meg, akkor valamennyi megrendelt termék szállítási címre vagy átvevőhelyre történő újboli kiszállítását Szolgáltató extra szállítási díj tehertől mentesen vállalja Felhasználó részére.
 • Ha az átvétel a Felhasználónak felróható okok miatt hiúsult meg, akkor valamennyi megrendelt termék szállítási címre vagy átvevőhelyre történő újboli kiszállítása Felhasználónak további 1 490 Ft szállítási díj terhet jelent. Szolgáltató saját elbírálása szerint dönthet arról, hogy Felhasználótól átvállalja az újraküldéssel járó extra 1 490 Ft szállítási díjat vagy ennek valamekkora részét.

Szolgáltató jelent Általános szerződési feltételek 4.7. pontjában felsorolt átvételi lehetőségeket minden esetben alvállalkozója (eOptika Kft.) által, illetve annak kizárólag alábbi alvállalkozóin keresztül biztosítja:

 • CEECommerce.com Kft.
 • FoxPost Zrt.
 • Magyar Posta Zrt.
 • Post2Me.hu Kft.
 • Sprinter Futárszolgálat Kft.

Szolgáltató csakis és kizárólag a Felhasználó megrendelésének teljesítése érdekében feltétlenül szükséges személyes adatokat (név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím) adja át eOptika Kft-nek. Szolgáltató garantálja és szavatolja, hogy Felhasználó személyes adatait eOptika Kft. nem használja fel a megrendelés kiszállításához szorosan nem kapcsolódó egyéb célokra.

5. Elállási jog

5.1. Elállási jog gyakorlásának a menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

Felhasználó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen Általános szerződési feltételek 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. (Elállási nyilatkozat-minta letöltése.) A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jelen Általános szerződési feltételek 5. pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben az Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát a tizennégy (14) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Elállás esetén a termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5.2. Fogyasztót alábbi esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

6. Szavatosság

6.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis az átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

6.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a jelen Általános szerződési feltételek 6.1. pontjában meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltatóval) szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltatónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Felhasználónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a jelen Általános szerződési feltételek 6.1. és a 6.2. pontjában meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

6.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

 • Név: Lakos Péter e.v.
 • E-mail cím: kapcsolat@lucet.hu
 • Levelezési cím: Budapest, XIII. kerület, Tahi utca 64. 2. emelet 1.
 • Telefonszám: +36 20 335 36 87

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Név: Lakos Péter e.v.
 • E-mail cím: kapcsolat@lucet.hu
 • Levelezési cím: Budapest, XIII. kerület, Tahi utca 64. 2. emelet 1.
 • Telefonszám: +36 20 335 36 87

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja, feltéve, hogy a panasz jellege engedi. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt (5) évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt harminc (30) napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Panasztétel az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési (ODR) platformon, amely jogviták rendezésére használható, és a http://ec.europa.eu/odr internetes címen található a platform használatának feltételeivel együtt.
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a Budapesti Békéltető Testület elérhetőségein:
  • Cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.
  • E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
  • Telefon: +36 (1) 488 21 31
  • Fax: +36 (1) 488 21 86
  A magyarországi békéltető testületek elérhetőségei és további tájékoztatás megtalálható a Békéltető testületek elérhetőségei internetes oldalon.
 • Bírósági eljárás kezdeményezése

A Szolgáltató nem veti alá magát a békéltető testületek döntésének. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a jogszabályban megjelölt határidőn belül megtenni az ott meghatározott nyilatkozatokat.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

8. Egyéb

8.1. ÁSzF és árak módosítása

A Szolgáltató jelen Általános szerződési feltételeket, a Webáruházban forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor egyoldalúan módosíthatja. A módosítás a Webáruházban történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő vásárlásokra érvényes.

8.2. Technikai korlátok

A Webáruházban történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház működését és a vásárlás folyamatát.

8.3. Adatvédelmi szabályzat

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezik, amely jelen Általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

8.4. Tulajdonjog fenntartása

A vásárlás során megrendelt termék vételárának teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

8.5. Egyéb rendelkezések

Az Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános szerződési feltételek hatályba lépésének dátuma: 2018. február 20.


Jelen Általános szerződési feltételek PDF fájl formátumú letöltése.

Magyarországi békéltető testületek elérhetőségeinek PDF fájl formátumú letöltése.

SzEK.org etikai kódexének PDF fájl formátumú letöltése.

1. Bevezetés

Lakos Péter e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett www.Lucet.hu internetes webáruház (a továbbiakban: Webáruház) oldalaira látogatók és vásárlók (a továbbiakban Érintett) adatait kezeli, és adatvédelmi elveinek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató ismerteti Érintettel a Webáruház által kezelt személyes adatokat, a személyes adatok kezelése körében követett elveket és gyakorlatokat, tovább az Érintett jogainak gyakorlási lehetőségeit és módjait.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

Érintett a Webáruház használatával, az Általános szerződési feltételekkel együtt elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat is, és hozzájárul a benne meghatározott adatkezelésekhez.

2. Adatkezelő

Neve: Lakos Péter e.v.
Székhelye és levelezési címe: Magyarország, Budapest, XIII. kerület, Tahi utca 64. 2. emelet 1.
Nyilvántartási száma: 51651161
Adószáma: 68371706-2-41
Közösségi adószáma: HU 68371706
e-Mail címe: kapcsolat@lucet.hu
Telefonszáma: +36 20 33 53 687
Tárhely szolgáltatója: Unas Online Kft.
Tárhely szolgáltatójának székhelye: Magyarország, Sopron, 9400, Major köz 2. I/15.
Tárhely szolgáltatójának e-mail címe: unas@unas.hu
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-125573/2017

3. Adatkezelés célja

A Szolgáltató adatkezelésének célja a Webáruház látogatóinak azonosítása, a Webáruházban elérhető szolgáltatások igénybevétele során; a megrendelések teljesítése, házhoz szállítása, a megrendelés teljesítés megfelelőségének dokumentálása, ellenőrzése, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele és a létrejött szerződések bizonyítása.

Érintettről automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, tájékoztatja az Érintettet, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4. Adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, számlázás tekintetében pedig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján kerül sor.

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Adatkezelés időtartama

A Webáruházban történő regisztráció és/vagy a Webáruháznak elküldött megrendelés során megadott adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a felhasználó azok törlését nem kéri. Érintett adatainak törlése irányuló kérését Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 15 munkanapon belül teljesíti – kivéve azokat az adatokat, melyeket a hatályos számviteli törvényben meghatározottak szerint az Érintettnek kiállított számlákon fel kell tüntetni.

A Webáruház látogatottsággal kapcsolatos technikai adatokat (IP-cím, böngésző típusa, stb.) Szolgáltató csak látogatottsági statisztikaként tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Vásárlás esetén a számlázási adatok a jogszabály alapján 8 évig megőrzésre kerülnek.

6. A kezelt személyes adatok köre

6.1. Regisztrációs adatok

A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat: e-mail cím, jelszó, telefonszám, név, számlázási cím, valamint, ha ettől eltérő a szállítási cím.

6.2. Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag Szolgáltató fér hozzá.

A Szolgáltató rendszere az Érintett aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes oldalak vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Webáruház html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a Webáruház látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (pl. Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Cookie: A Webáruház látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. „cookie”-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Webáruházban minden tartalom megtekinthető legyen, az Érintett részéről a „cookie”-k engedélyezése szükséges. Ennek megfelelően a Webáruház egyes részeinek letöltésekor „cookie”-k kerülnek elhelyezésre az Érintett számítógépén, melyek a Webáruház egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A „cookie”-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket az Érintett által használt számítógép és a rajta futtatott böngésző letárol. Ennek megtörténtéről az Érintett a Szolgáltatótól nem kap további értesítést.

A Szolgáltató kétfajta „cookie”-t használ:

Átmeneti (session) „cookie”: a „session cookie”-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a „cookie”-k arra szolgálnak, hogy a Webáruház hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Webáruház egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) „cookie”: állandó „cookie”-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény (pl. gyorsabb oldalbetöltések) érdekében. Ezek a „cookie”-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra az Érintett által használt számítógép böngészőjében. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen „cookie”-k segítségével a Szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy az Érintettet személyesen azonosítsa. Természetesen az Érintett adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja a Szolgáltató fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

A fenti információkat Szolgáltató a Webáruház technikai üzemeltetése érdekében, testre szabott ajánlatok megjelenítése céljából, célzott hírlevél küldésére, valamint statisztikai célokra használja fel.

A legtöbb böngésző menüsorában található egy segítségkérésre alkalmas funkció, ami tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
- hogyan lehet letiltani a „cookie”-kat;
- hogyan fogadjon el új „cookie”-kat;
- hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új „cookie”-t állítson be;
- hogyan kapcsoljon ki „cookie”-kat.

A Webáruházban használt „cookie”-k nem okoznak kárt az Érintett számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

6.3. e-Mail címek felhasználása

Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Érintett e-mail címének kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelésének teljesítését, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

6.4. Hírlevél

Szolgáltató lehetővé teszi az Érintett számára, hogy hírlevélre feliratkozzon. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat Szolgáltató hírleveleiről. Ezt megteheti postai levélben, e-mailben, a hírlevelek alján található "Leiratkozás" linkre történő kattintással, illetve a Webáruházban, ahol az Érintettnek az erre szolgáló felületen meg kell adnia a nevét, e-mail címét, majd a "Leiratkozás" linkre kattintania. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

7. A kezelt adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai, közvetlen családtagjai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

A megrendelések teljesítése, kiszállítása körében az Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. könyvelő) vehet igénybe. A Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7.1. Adatfeldolgozók

Név: Sprinter Futárszolgálat Kft.
Tevékenység: Futárpostai tevékenység
Telefonszám: +36 1 347 3000, +36 1 803 63 00
e-Mail cím: info@sprinter.hu

Név: FoxPost Zrt.
Tevékenység: Futárpostai tevékenység
Telefonszám: +36 1 999 0 369
e-Mail cím: info@foxpost.hu

Név: Magyar Posta Zrt.
Tevékenység: Futárpostai tevékenység
Telefonszám: +36 1 767 82 82
e-Mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

Név: eOptika Kft.
Tevékenység: Egyéb postai, futárpostai tevékenység
Telefonszám: +36 30 22 22 275
e-Mail cím: peter+lucet@eoptika.hu

Név: CEECommerce.com Kft.
Tevékenység: Egyéb postai, futárpostai tevékenység
Telefonszám: +36 70 4 555 242
e-Mail cím: info@post2me.eu

Név: Post2Me.hu Szolgáltató Kft.
Tevékenység: Egyéb postai, futárpostai tevékenység
Telefonszám: +36 70 4 555 242
e-Mail cím: info@post2me.eu

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Webáruházban regisztrált fiókjában.

A Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat jelen Adatvédelmi tájékoztató 2. pontjában megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

8.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatait saját maga javítani Webáruház erre alkalmas Profil menüpontjában, vagy azok helyesbítését, illetve azok törlését kérni jelen Adatvédelmi tájékoztató 2. pontjában megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha (a) kezelése jogellenes; (b) az érintett a megfelelő módon kéri; (c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (e) azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A Felhasználó a jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul az elektronikus kapcsolattartáshoz e tekintetben is. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről (a lenti Jogorvoslat pontnak megfelelően).

8.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait jelen Adatvédelmi tájékoztató 2. pontjában megjelölt elérhetőségek valamelyikén gyakorolhatja.

8.4. Jogorvoslat az Info. tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (internetes oldal: www.naih.hu; székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 1 391 1400) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

10. Adatbiztonság

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik személy figyelmét, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót az Érintett előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Webáruház használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató hatályba lépésének dátuma: 2017. augusztus 27.


Jelen Adatvédelmi tájékoztató PDF fájl formátumú letöltése.

Webáruház készítés